Obsah - Tajemství pražského Golema

OBSAH:

Kapitola I. Svět umělých bytostí

Člověk v roli stvořitele, Sluhové v říši mrtvých, Alrauny a mandragory, Věštící hlava terafim, Praktiky čarodějů vúdú, Skutečné případy zombií, Neodmítat, ale zkoumat!

 

Kapitola II. Čistě židovská záležitost

Golem se představuje, Pár slov o judaismu, Jak vznikl Talmud, Hledači skrytého poznání, Můžeme věřit Talmudu? Golem Adamova vnuka Enose, Konečně návod na výrobu, Pán Božího jména, Ani člověk, ani zvíře, Tajemství proniká na veřejnost

 

Kapitola III. Lekce z kabbaly

Nepochopitelné, ale i nebezpečné, Učení o sefirotech, Kdo je Adam Kadmon? Zjevení z vyšších světů, Přesmyčky a tajenky, Jméno „Jehova“ je chybné, Jak vypadá „Šém ha m´foráš“

 

Kapitola IV. Historie Pražského golema

Nejkrásnější židovská legenda, Odděluji „zrno“ od „plev“, Cesta k nejstaršímu písemnému pramenu, Golem velkého rabbi Lőwa, Přibývají podrobnosti, O čem se píše v „Nifloes Maharal“, Stvoření golema, Domácí sluha i ochránce ghetta, Golem se rozzuřil, Zničení golema, Poznámky rabbi Lőwa ke golemovi, Rodí se další verze, Mrtvý golem byl ukraden

 

Kapitola V. Legenda nebo skutečnost?

Rudolfínská doba, Pražské ghetto, Veliký rabbi Lőw, Tajemství nápisu na náhrobku, Hodně pověstí, ale málo faktů, Audience u císaře, Čaroděj, nebo pedagog? Podivné obvinění, Lidská krev jako lék, Satanistický obřad „černá mše“, Páchali židé rituální vraždy? Záhada velikonočního chleba, O golemovi ani slovo, Kdo byli chasidé? Názor odborníka, Zkoumám pravost rukopisu, Konečně záchytné body

 

Kapitola VI. Kdo byl golem?

Jak to vidí okultisté? Ne magie, ale mystika, V hlubinách lidského podvědomí, Místo srdce ocelové péro, Umělá služebnice lásky, Byl golem tajná zbraň? Předkládáme zcela novou hypotézu, Průkopníci medicíny

 

Kapitola VII. Hledání důkazů

Co vyprávějí o synagoze pověsti, Skutečnost je jiná, Proč „Staronová“? Škola, nebo chrám? Ti co nás předešli, S radarem na golema, Co skrývala tajemná půda, Oprava synagogy zahladila stopy, Je golem na žižkovském hřbitově? Kdo má pravdu?

 

Kapitola VIII. Golemův odkaz

 

Literatura

 

Rejstřík jmenný

 

Rejstřík věcný

-------------------------------------------------------------------------------------

 

RECENZE: (Literární noviny)

Podivuhodná a úchvatná kabalistická legenda o pražském golemovi byla v české literaatuře obohacena o novou knihu, která je něčím mezi Meyrinkovým literárním zpracováním tohoto tématu a kabalistickou studií O. Eliáše (Golem: historická studie na podkladě okultním, Praha 1924). Po půlstoleté přestávce u nás v posledních dvou letech, nehledě na řadu přetisků starých klasiků okultizmu, vyšlo jen málo původní a zajímavé literatury z oblasti „tajných věd“ či „magických umění“. Autor, který je zaníceným badatelem v archeoastronautice, oblasti „strašidelných jevů“ a záhad vůbec, odstranil konečně tento nedostatek a podává čtenáři, vedle nového zpracování tématu pražského golema, také velmi informativní a poutavě napsaný přehled okultních souvislostí tohoto tématu. Tak je například třetí kapitola věnována velmi fundovaně napsané Lekci z kabaly. Jádrem knihy je ovšem kapitola následující, Historie pražského golema, právem označená jako „nejkrásnější židovská legenda“. Hodně zasloužené pozornosti věnuje autor i golemovu tvůrci, jímž byl proslulý pražský rabbi Lőw Jehuda ben Becalel, tajemstvími opředená historická postava z pražského ghetta rudolfínské doby. Autor ve snaze udržet napětí odbočí i k problematice rituálních vražd a černých mší. V hypotézách o golemovi však projevuje naprostou střízlivost. Prozradit zde, co sám vypátral na půdě pražské Staronové synagogy, by bylo nešetrností vůči čtenáři, který bude číst tuto poutavou knihu jedním dechem.

Kontakt

Danny Mackerle

mackerled@volny.cz

Vyhledávání

Zvolte jazyk:
Language:

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode